Fiatalok Képzését Szervező,
Polgári Nevelését Támogató Egyesület

Egyesületünk 2001-től működik közhasznú szervezetként Hajdúhadházon. Azok a szociális szakemberek hozták létre a szervezetet, akik egy OFA programban évekig dolgoztak együtt a tartós-munkanélküli személyek társadalmi és munkaerő-piaci beilleszkedésén. Az itt szerzett tapasztalatok képezik az egyesület működésének szakmai alapjait

Fő profilunk: a fiatalok munkaerő-piaci kirekesztődésének megelőzése, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, különösen a munkanélkülivé váltak kedvezőtlen mentális, szociális, egzisztenciális problémáinak csökkentése, szociális szolgáltatások szervezése, roma családok társadalmi integrációjának segítése, az előítéletek csökkentése, gyermek és ifjúságvédelem.

Tevékenységünk a megalakulás óta folyamatosan bővült. Kiemelt szerepet kapott a helyi civil szervezetek összefogása, segítése, érdekvédelme, a közösségfejlesztés, valamint a kulturális tevékenység.

Célunk a társadalom perifériájára szorult emberek segítése, képessé tétele, hogy vissza tudjanak kapaszkodni a munka világába, azoknak az aktív civil szervezeteknek az összefogása, akik a településen hasonló szemléletben dolgoznak a közösségért.

Alapelveink közé tartozik a preventív szemlélet, a komplex, személyre szabott problémakezelés, a rendszerszemlélet, az esélyegyenlőség, a környezetvédelem, az értékközpontú fejlesztés.

Fő tevékenységeink (szolgáltatási területeink):
 1. Közérdekű, közhasznú információs szolgáltatások,
 2. Tanácsadások civil szervezeteknek,
 3. Munkanélküliek számára nyújtott programok,
 4. Közösségfejlesztés
Hatókör: Hajdúhadház város közigazgatási területe

Célcsoport, klienskör: A közérdekű, közhasznú információs szolgáltatások célcsoportja elsősorban a településen élő fiatalok, fiatal felnőttek, akik gyakran alulinformáltak a különböző juttatások, ösztöndíjak, pályázatok, képzési lehetőségek, szolgáltatások tekintetében. Legtöbben a lakosság hátrányos helyzetű vagy mélyszegénységben élő családjai köréből kerülnek ki. Sokan közülük olyan családokban élnek, ahol a szülők munkanélküliek. A fiatalok úgy nőttek fel, hogy a szülőket nem látták munkába menni, a legfőbb érték a fekete vagy idénymunka, az ügyeskedés, stb. Nem érték a tanulás, a munka.

A településen működő civil szervezetek számára ingyenes jogi és pénzügyi tanácsadást nyújtunk. A bejegyzett civil szervezetek száma nagyon magas, mintegy 54 bejegyzett szervezet van, az aktívan dolgozó szervezetek száma kb. 25. A szervezetek egymástól teljesen elszigetelten működtek, az infrastruktúrájuk, érdekérvényesítő képességük igen alacsony volt. A szervezeteket elsősorban az intézmények (óvodák, iskolák, szociális intézmények) hozták létre, még ma is az intézmények meghosszabbított karjaként működnek. Forrásokat is az intézmények működéséhez próbálnak szerezni, hiszen a fenntartó önkormányzat folyamatosan forráshiánnyal küszködik. Az önkormányzat csupán a privilegizált szervezetek (sport, polgárőrség) támogatását biztosítja, míg más szervezetek különböző kis pályázatokból, az Nemzeti Civil Együttműködési Alapból (NEA) illetve jótékonysági rendezvényekből és támogatók adományaiból működnek.

Munkanélküliek számára nyújtott programjaink célcsoportja a településen élő munkanélküli fiatalok, fiatal felnőttek és felnőttek, akik nagyon alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek, sokan analfabéták vagy funkcionális analfabéták, szakképzetlenek, mentális problémáik vannak, tartós munkanélküliek, romák.

A célcsoport egy része tartósan berendezkedett a munkanélküli életmódra, önmagától nem keres munkát, akkor dolgozik, ha az önkormányzat munkalehetőséget kínál a számára. Motiválatlanok, reményvesztettek, nem képesek munkavégzésre. A településen nincsenek munkahelyek, a vállalkozók többsége kényszervállalkozó, legtöbben csak a saját családtagjaikat, vagy rokonaikat ismerőseiket foglalkoztatják. A romák elhelyezkedése a munkaerőpiacon szinte reménytelen, a munkáltatók előítéletesek. A legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat. Az intézményi adminisztratív és fizikai, technikai állásokat közhasznú foglalkoztatottakkal töltik fel. Az olcsó munkaerő miatt az intézmények a fenntartótól nem kapnak új státuszokat, évekig vannak foglalkoztatva a dolgozók anélkül, hogy megvéglegesítenék őket. A helyi munkaerőpiac beszűkült, befektetők nem érkeznek a városba. Az önkormányzat saját lehetőségeihez képest törekszik munkahelyteremtésre.

Közösségfejlesztés területén programjaink érintik a település teljes lakosságát. Kiemelkedő programunk volt ezen a téren 2005 és 2011 között szervezett Torzsás Napok elnevezésű kulturális fesztivál, mely a helyi civilszervezetek összefogásával jött létre.

Legeredményesebb programjaink:
 • Hadházi Civil Kerekasztal működtetése 2007-től. 24 civil szervezet megállapodásán nyugvó kerekasztal.
 • Két hetes Nyári Napközi a dolgozó szülők gyermekeinek csellengés megelőzése érdekében 2001- 2012
 • Torzsás Napok- 3 napos gasztronómiai és kulturális fesztivál 2005-2011-ig évente
 • Civil Majális: 2008 – 2011-ig évente
 • Kistérségi civil háló: 2009-2011-ig a kistérségben működő civil szervezetek szakmai támogatása, jogi, pénzügyi, pályázati tanácsadás biztosítása.
Egyéb referencia projektek:
 • Hadházi CIVIL PONT I.II. (2004-2006)
 • Hadházi Civil „NET” Civilek a világhálón – Internet Klub (2005- folyamatos)
 • „Szép Tündérország támad föl szívemben ilyenkor decemberben” – karácsonyi játszóház hátrányos helyzetű családoknak (2005- 2011-ig évente)
 • „Negyedik Szektor” HEFOP 2.2.1.-P.-2004-11-0011.4.0. Szociális szakemberek képzése a társadalmi integrációt erősítő alternatív foglalkoztatási formákról.(2006-2007)
 • 2011. július 1 - 2012. június 30. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010 "Vissza a jövőbe" Munkaerő piaci és szociális integráció elősegítése a foglalkoztatáspolitika modern eszköztár támogatásával és a közösség erejével" elnevezésű program megvalósításában konzorciumi partnerként Hajdúhadházról 15 fő társadalmi integrációját segítettük elő. A programban a BIT Egyesület partnereként vettünk részt
Az egyesület állandó programja az Álláskeresők Klubja 2009-óta folyamatosan eredményesen működik.

Fiksz Pont Egyesület

Missziónk
Szervezetünkről
Szolgáltatásaink
A szervezet hírei
Kapcsolat
Ügyfélfogadás
Galéria
Partner szervezetek
Rendezvényeink

Támogatóink

- Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
- Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága
- Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi felelőségvállalás Kollégium
Kíváncsi vagy egyesületünk legfrissebb eseményeire is?
Keress bennünket a Facebook oldalunkon!

Egyesületünk rendszeresen szervez programokat.
Megvalósítás alatt álló projektjeink
Ha tájékozódni szeretnél a szociális szféra jogszabályi környezetéről, itt megtalálod a legfontosabbakat
Medint Group
Debrecen

Látogass el hozzánk,
ha hasznos és finom
dolgokra van szükséged!
Az egyesület alapszabályzata